Букети в японски стил


Икебана е старинно китайско изкуство за подреждане на букети, пренесено в Япония заедно с будизма и доразвито от японците. Неговият произход се крие в жертвоприношението на цветя пред олтара на Буда. За усвояване на икебана са създадени учебни школи, в които обучението има характер на свещенодействие. През време на обучението учителят не говори, а учениците се съсредоточават до такава степен, че да не виждат никого пред себе си – “да се слеят с духа на цветята” и чрез тях да отразят отделни моменти от живота на човека.

“Който говори, не знае; който знае, не говори” – това е ръководното правило при икебана. Съставните части на букета са символи, а разположението им – движение, живот. Може да се каже, че японския букет е тип асиметричен букет с мистично съдържание.

Освен цветя в него се включват миниатюрни дръвчета (“джуджета”), клончета от дървета (сухи, с пъпки, с обагрени листа или с цветове), стъбла от треви, листа от дървета и тревисти растения, камъчета и др. Със своя състав и композиция той буди възхищение, затова бързо се възприема и извън Япония.

Be Sociable, Share!

One comment

  1. nekerman
    04.06.2009 at 18:00

    От казаното тук става ясно, че откъсването на цветята е вид жертвоприношение, а подреждането им в букет – свещенодействие. В този смисъл си мисля дали личните ни празници, за които получаваме цветя си заслужават този вид жертвоприношение. Според мен не си заслужават.

Leave reply

*
Back to Top