Букети според композицията


1. Стилни букети, чиято надлъжна ос минава през центъра на вазата, а двете му половини са симетрични и съставени от еднакви елементи (цветове и листа). Към този вид букети спадат: букети с пирамидална форма, заоблени букети и букети “факли”. Пирамидалните букети се използват при тържества. Заоблените букети излъчват уютност. Те се правят от цветове с топчеста форма. Букетите “факли” подхождат за тясно помещение.

2. Асиметрични букети. Този вид букети се оформят по подражание на букетите в японски стил. За тях са нужни по-малко цветя, но повече опит и въображение, защото въпреки асиметрията композицията трябва да бъде центрирана. Към този вид букети се отнасят: Букетите, наподобяващи латинска буква “L”. Те подхождат за гарниране ъглите на камини, бюра, бюфети и др; Букети, които по форма наподобяват растенията, от чиито цветове са направени – с различна дължина на дръжката, подредени обикновено в ниски съдове, най-често сосиери. Те се използват за ниски масички;

Букети с незавършена линия (най-често полуелипса); Букети подредени в свободен стил; Асиметрични букети – все повече наред с цветята се поставят клончета от дървета и храсти (сухи или обагрени листа), треви, класове, камъчета с различна форма и багра, дори и плодове и зеленчуци (ябълки, круши, грозде, банани, лук, моркови и др.), които заемат основата на букета. Асиметричните букети много често се подреждат в плитък съд, поставен асиметрично в друг съд, значително по-голям и декоративен.

За закрепването на цветята и клончетата в малкия съд освен решетка са нужни пластелин, поставен под нея, така че да не се върти, камъчета или други тежести, които да не позволяват да се обърне решетката от тежестта на букета. 3. Букети в свободен стил. За всекидневното освежаване на жилището най-подходящи са букетите свободен стил. Те се подреждат бързо и се поддържат лесно.

Be Sociable, Share!

Leave reply

*
Back to Top