Как се размножават цветята


Едногодишните цветя (кларкия, годеция и др.) и двугодишните цветя (незабравки, едроцветна теменуга и пр.) се размножават само чрез семена. Многогодишните цветя могат да се размножават и чрез семена и по вегетативен начин (чрез разделяне, луковици, резници и от стъблото и от коренището, а някои и чрез листни резници). Растенията, които не образуват семена поради дефекти на цвета, хибриден характер или други причини, се размножават само по вегетативен път.

Размножаване чрез семена

Be Sociable, Share!

Leave reply

*
Back to Top