Вида на телосложението


От снетите мерки се установява към кой вид спада дадено телосложение. При изправено телосложение предната дължина е с 4-5 см по-голяма от дължината на гърба, при приведено телосложение тази разлика са намалява и даже се загубва, а при изпъчено телосложение тя се увеличава с няколко сантиметра за сметка на предната дължина.

От вида на телосложението зависи не само конструирането на кройката, но и избора на модела на дрехата. Различия може да има и в пропорциите на тялото. Така горната част на тялото може да е по-дълга или по-къса, т.е талията да е по-висока или по-ниска.

В такъв случай при снемане на мерките може да се увеличи или намали мярката за дължината на гърба и дължината на предницата. По-добре е обаче да се снемат точните мерки, а след това при конструирането на кройката или при откопирането на стандартните кройки от приложенията да се коригира линията на талията.

Be Sociable, Share!

Leave reply

*
Back to Top