Видове мерки


1. Дължина на гърба и цяла дължина. Метърът се поставя на вратното кокалче и оттам се спуска до средата на коланчето при талията, като се отбелязват сантиметрите върху лист хартия. След това, без да се мести, се притиска с пръст при талията и се отбелязват сантиметрите до желаната дължина на дрехата.

2. Предна дължина. Началото на метъра се поставя на вратното кокалче, откъдето по основата на врата и през рамото се отбелязват сантиметрите до най-изпъкналата част на бюста. От там метъра се спуска до средата на коланчето под бюста и се отбелязват сантиметрите до талията.

3. Обиколка на гърдите. С метъра се опасва тялото през най-изпъкналата част на бюста, под мишницата и гърба, като с пръстите на лявата ръка се държи началото му.

4. Обиколка на талията. Тази мярка се снема при свалено коланче точно по талията.

5. Обиколка на ханша. Тъй като при различните телосложения тази част на тялото е различно развита ( с ниско или високо седалище, с повече или с по-малко изпъкнал корем), при снемането на мярката се изисква по-голямо внимание. С метъра се опасва най-изпъкналата (широката) част на седалището, като при фигурите с изпъкнал корем пръстите на лявата ръка, които държат началото на метъра, се пускат отвесно надолу от най-високата част на корема.

6. Дължина на полата. Тази мярка може да се изчисли, като от цялата дължина се извади дължината на гърба. Ако полата се шие отделно, необходимо е да се снеме и тази мярка. При фигури с изпъкнал корем се снемат две мерки за дължина на полата – отпред и отзад. При нормални фигури се снема само задната дължина – от средата на коланчето при талията до желаната дължина.

7. Дължина на ръкава. Началото на метъра се взема с палеца и показалеца на дясната ръка и се поставя на края на рамото. Оттук метърът се спуска надолу по ръката в опънато положение.

Препоръчва се снетите мерки да се използват най-много до една година, защото формите на тялото, особено при младите хора се променят.

Be Sociable, Share!

Leave reply

*
Back to Top