Изисквания на растенията към условията на живот


Много стопани засаждат в дворовете си различни растения, без да вземат предвид техните специфични изисквания към условията на живот — светлина, топлина, вода, почва и хранителни вещества. Тези основни фактори за развитие на растенията не са еднакви във всички дворове. Те са различни дори в един и същ двор и се влияят от неговото изложение, типа на почвата, релефа на терена.

Това означава, че за да се отгледат добре развити растения, тези особености ще трябва най-строго да се вземат под внимание.

Светлина. Слънчевата светлина е един от основните фактори за живота на растенията, които благодарение на нея придобиват способност да синтезират от въглеродния двуокис на въздуха и от водата органични вещества.

Колкото по-голямо количество слънчева светлина получава едно растение, толкова по-интензивно протича фотосинтезата и следователно толкова по-голямо количество органични вещества се създават.

Отделните растителни видове имат различна потребност от светлина. Според изискванията си към този фактор те биват светлолюбиви и сенколюбив и. Има и междинна група растения, които виреят най-добре на полусянка. Това е много съществена биологична особеност на растителните видове, която не бива да се пренебрегва.

Ако например едно светлолюбиво растение се засади на сянка, макар всички останали фактори да са в оптимални граници, то ще се удължи, листата му ще пожълтеят или, както се казва, ще етиолират. Такова растение има по-слаба коренова система, а плодовете му са малко и некачествени.

Много важен за практическата работа факт, който трябва да се вземе предвид при създаването на сектори¬те в двора, е, че разпределението на слънчевата светлина по територията на местността варира, и то в доста широки граници. Причина за това е характерът на релефа. Например южните склонове получават повече светлина от северните, а планинските долини по-малко от планинските била.

Be Sociable, Share!

Leave reply

*
Back to Top