Общи сведения за сомовете


Искате много месо? Отивайте тогава за сом! Уловите ли сом, запасявате дома си с много месо, което може да запазите в хладилника дълго време. Сомът е най-едрата сладководна риба. Нощен хищник. Със своята прозорливост при намиране на храна той много бързо набира тегло. При обикновени условия се ловят екземпляри с тегло от четири до двадесет килограма, но са известни немалко случаи, когато е хващан сом с тегло няколко стотин килограма.

Едно от задължителните условия, които спазва сомът при избора на място за обитаване е наличието на дълбока яма в тиха част на реката, пълно с дънери или с растителност по дъното. Сомовете предпочитат топлата вода.

Сомът избягва малките и хладни рекички. Той е “домосед” – избере ли си веднъж място, може да не го изостави с години и да води обикновен (според неговите разбирания) заседнал живот. Като всяка топлолюбива риба сомът предпочита и съответни географски ширини – много сомове отиват в Средна Азия.

В реките, вливащи се в Северния Ледовит океан, сом въобще не се среща.
Като нощен хищник, сомът прекарва цялото светло време от денонощието в укритието си – в ямата, под дънерите или дълбото между водната растителност. По залез сомовете излизат на лов. Тогава посещават и плитчините.

Сомът без да бърза оглежда своите владения, като не пропуска храсталаците от водорасли. Надниква и под неголемите дънери. Един от задължителните пунктове, които сомът не пропуска по време на нощния лов, са пясъчните крайбрежни плитчини, където дълбочината не е повече от метър.

Това е почти до самия бряг. Тук може да си позволи да си похапне жаби. Така минават ясните му и топли нощи. Ако времето е хладно, сомът няма да доближи брега. Ще предпочете лов в дълбокото близо до своя “подводен дом”.

Размножаване на сома
Самката-сом си избира само един партньор за оплождане на хайвера й, а останалите сомове пропъжда от мястото на размножаване. Разбира се, че в различни географски ширини размножителният период може да бъде по различно време. В южните райони е през юни, а в северните през юли. След размножителния период сомът се храни доста активно и започва да излиза на лов не само нощем, а и денем.

Be Sociable, Share!

Leave reply

*
Back to Top