Рибата не бива да седи дълго на “сухо”


Не оставяйте рибата излишно да се мята на сухо – това значително влошава вкусовите качества на нейното месо. Общоизсвестно е, че рибите, извадени на сухо, умират. Предполага се, че се задушават, защото не могат да приемат с хрилете си кислорода от въздуха. Но при аутопсия на риба, умряла по този начин, учените не могли да открият никакви признаци от задушаване и от недостиг на кислород. За сметка на това в тъканите на тялото напълно липсвали животинската скорбяла и глутаминът, които осигурявали запаса от енергия за организма.

Този своеобразен „бензин” за рибата бил заменен от произведената в резултат на усилената мускулна дейност млечна киселина, преминала в кръвта в количество значително над нормалната токсична граница. Това свидетелствува, че смъртта е настъпила поради пълно изтощение и пресилване от несвойствените за рибата движения на сухо, а не защото се е задушила.

Напълно възможно. Ние не отчитаме достатъчно факта, че рибата във водата е като в безтегловна среда, каквато се използува при тренирането на космонавтите. При изваждането на рибата на сухо тя изведнъж се озовава в ноктите на необикновената и от нищо некомпенсирана гравитация, като при това неимоверно се увеличава изразходването на енергия за всяко движение.

Земните пътешественици в космоса ще изпитват това „удоволствие” на големите планети със силна гравитация. Ако космонавтът започне така да се мята там както нещастната риба на сухо, то сигурно няма да свърши по-добре, даже да е въоръжен с кислороден апарат.

Установено е още, че най-бързо умират от уплаха по-подвижните и неспокойни риби, например селдата, бялата риба, а по-тромавите и ленивите—змиорката или шаранът издържат, много по-дълго — до няколко часа. Но е по-добре да не се оставя рибата излишно да се мята на сухо. Тъй като превръщането на глутамина в млечна киселина значително влошава вкусовите качества на нейното месо.

Be Sociable, Share!

Leave reply

*
Back to Top