Подготовка на дрехата за първа проба


Скроената дреха се приготвя за проба. Отбелязаните контурни линии на кройката върху едната половина на скроената дреха се нанасят и върху другата половина. Ако кройките са очертани с резец, по бележките от резеца на двете половини на скроената дреха се минават линейни тропоски. Ако кройките е очертани е креда, бележките се нанасят по два начина: чрез хлабава тропоска или чрез отупване.

При първия начин по белжките от креда, като се захващат и двата плата, едновременно се минава хлабава тропоска. След това двата плата се раздалечават и конците между тях се срязват внимателно. За по-голяма устойчивост на бележките се работи с двоен конец.

При втория начин на откопирване бележките от креда се подсилват повторно. След това двете половини на скроената дреха се срещат опакова с опакова страна. Те се поставят на масата с неочертаната половина отдолу, а отгоре върху плата се отупва с разтворена ръка така, че кредата от едната половина да падне върху другата половина. За да не се изтрие кредата, по тези бележки може да се мине линейна тропоска.

Be Sociable, Share!

Leave reply

*
Back to Top