Утринна гимнастика


Утринната гимнастика е необходима за жените, защото тя се прилага с цел да се въздейстзва както върху психичната им сфера, така и върху телесното им състояние. Разнообразните физкултурни занимания влияят върху условнорефлекторната дейност, тренират целия организъм и упражняват регулиращо и уравновесяващо влияние върху вегетативните разстройства и трофичните функции. Утринната гимнастика влияе и върху емоционалната сфера; тя създава чувство на бодрост, радост, отвлича жената от различните грижи.

Утринната гимнастика възвръща в кратък период от време по-пълното и цялостното функциониране на всички органи и системи; тя е едно от сигурните средства в борбата с намалените жизнени явления в човешкия организъм вследствие на нощния сън или продължителен постелен режим при заболявания.

Утринната гимнастика предизвиква настъпване на ново състояние в дейността на вътрешните органи — повишава се дейността на кръвоносната система, увеличават се ударният и минутният обем на сърдечната пулсация, количеството на активните капиляри в мускулите и белите дробове.

Системните занимания с утринна гимнастика дават положителни изменения в мускулно-костно-ставния апарат, укрепват устойчивостта на костите и ставите. Всички промени, настъпващи в организма, водят до преустройство във функцията на отделните органи, системи в на взаимоотношенията между тях.

Упражнения от типа на утринната гимнастика

1.Изходно положение — разкрачен стоеж; ръцете са поставени
отстрани до бедрата. Ръцете се вдигат отстрани горе и се пляска с тях над главата. При вдигане на ръцете се вдишва, а при снемането им се издишва. Повтаря се 3—6 пъти.

2.Изходно положение — основен стоеж; ръцете са поставени с дланн
на хълбоците. Последователно с левия и десния крак се описват кръгове, като кракът се изнася напред, встрани, назад и на място: Дишане свободно. Упражнението се повтаря 2—4 пъти с левия и десния крак.

3.Изходно положение — разкрачен стоеж; ръцете са отстрани на бедрата. На 1 и 2 ръцете се кръстосват махово пред гърдите, а на 3 и 4 се изнасят с удар горе косо над главата под диагонал. При кръстосването на ръцете се издишва, а при изнасянето им горе се вдишва. Повтаря се 3—6 пъти

4.Изходно положение — разкрачен стоеж, ръцете са над главата. Навеждане с цел пръстите нз ръцете да докоснат пръстите на краката, без да се сгъват колената. При навеждането се издишва, а при изправянето се вдишва. Повтаря се 3—6 пъти

5.Изходно положение — основен стоеж; ръцете са с длани до ребрата.
Повдигат се ръцете горе над главата и левият крак назад високо, съчетано с вдишване; при връщането им в изходното положение се издишва. Повтаря се 3—5 пъти с левия и десния крак

6. Изходно положение — основен стоеж; ръцете са над главата, добре опънати.
Двукратно пружиниращо навеждане вляво и вдясно с цел да се подобри подвижността на гръбначния стълб. Дишането е свободно. Упражнението се повтаря 2—4 пъти вляво и вдясно

7.Изходно положение — основен стоеж. Бавно клякане и ставане, като при клякането се издишва, а при ставането се вдишва. Повтаря се 3—6 пъти.

8.Изходно положение — седеж; краката са опънати, а ръцете—с длани, опрени на пода зад тях. Краката се вдигат на 45° и с тях се изпълняват напречни ножични движения. Дишането е свободно. Упражнението се повтаря 2—5 пъти.

9. Изходно положение — седеж; ръцете са и знесени встрани, хоризонтално.
Краката се вдигат на- 40—50° и в това положение тялото се задържа 5—15 секунди. Дишането е свободно. Упражнението се повтаря 2—4 пъти .

10. Изходно положение — тилен лег; ръцете са над главата, добре опънати.
Преминава се от легнало по гръб положение в седнало без помощта на ръцете и без отделяне на петите от пода. Дишането е свободно. Упражнението се повтаря 2—4 пъти

11.Изходно положение — основен стоеж. Бягане на място с високо повдигане на колената в продължение на 1—2 минути при прекъсване от 5—10 секунди.

12. Изходно положение — разкрачен стоеж; ръцете са горе над главата със сплетени пръсти. Описват се кръгови движения от кръста последователно вляво и вдясно. Дишането е свободно. Упражнението се повтаря 2—4 пъти

13.Изходно положение — основен стоеж. Ръцете се повдигат встрани до хоризонтално положение в съчетание с последователно повдигане на левия и десния крак колкото може невисоко встрани. При повдигането на ръцете се вдишва, а при снемането им се издишва.

14.Изходно положение — основен стоеж. Повдигане на тялото на пръсти, съчетано със сгъване на ръцете в лактите и докосване на раменете с дланите, при което се вдишва; при връщане в изходното положение се издишва. Повтаря се 2—-6 пъти.

15.Изходно положение — разкрачен стоеж; очите са затворени. Последователно докосване на върха на носа с върха на показалеца на лявата и дясната ръка, Дишането е свободно. Упражнението се повтаря 2—5 пъти.

Be Sociable, Share!

Leave reply

*
Back to Top