Стресови реакции на шофьора


Мнозина мислят, че хармонията между човека и околната среда се нарушава само тогава, когато дадена ситуация съдържа заплаха за човека. Ако индивидът не може да намери подходящо решение за постигане на своята цел, той се притеснява, в резултат на което у него се натрупват емоции, той започва да избухва гневно, а понякога да се държи и агресивно.

Изживяването на провал е един от най-силните стресори! При днешното движение по пътищата неуспехът дебне на всяка крачка, особено водачите на МПС. Светофарите, ограниченията в движението, некултурното поведение на участниците в движението и т. н., всичко това ги поставя на голямо изпитание.

Преди приемаха за стресори в движението изключително въздействията от външната среда — студ, горещина, болка, неудобна седалка, прекалено много или прекалено малко дразнители, неочаквано събитие, недостатъчна опитност на водача и т. н.

Дълго време стресът на автомобилиста се обясняваше единствено с пренатоварването. Днес обаче знаем, че вътрешното напрежение, произтичащият от емоционалното ни състояние и от подбудите ни душевен хаос е по-тежък товар от всякакво физическо натоварване.

Често той е по-неумолим враг. Общо взето, ние страдаме много повече от настъпилите смущения в нашите човешки отношения, отколкото от физическите превратности. Събитията от всекидневния живот в творбите на драматичната литература (произведенията на Шекспир, Достоевски и др.) сочат какви съдбоносни стресори могат да бъдат стремежът към надмощие, ревността, разочарованието или чувството за малоценност, чувството за пренебрегнатост.

Много често те са причина за мигрена, язвена болест, алкохолизъм, високо кръвно налягане, сърдечни пристъпи. Външните дразнители предизвикват стресови реакции само тогава, когато шофьорът изпитва необикновено силно желание за постигане на известна цел, например да достигне до определно място без закъснение.

А кой водач не се стреми да стигне до определената цел колкото е възможно по-бързо?! Кой не проявява нетърпение, когато точно пред него спуснат бариера! Всяко закъснение или възпрепятстване означава по-слабо или по-силно емоционално натоварване и предизвиква раздразнено душевно състояние. Стресовите състояния възникват винаги на основата на изопачени взаимовъздействия между индивида и околната среда, на основата на силни, крайни или необичайни дразнители.

Be Sociable, Share!

Leave reply

*
Back to Top