“Копенхаген 2009” в Бон


На 14 август в Бон завърши поредният кръг от срещи на ООН по изработване на международно съглашение за климата «Копенхаген 2009», което от 2013 година трябва да смени Киотския протокол. В течение на една седмица около 2500 участници в срещата от 180 страни се опитваха да стигнат до съгласие по основните теми на преговорите: нови финансово-икономически механизми за намаляване на вредните отпадъци в развиващите се страни (над 100 милиарда долара за година), мерки и фондове за адаптация към измененията на климата, прекратяване изсичането на тропическите гори и ред други теми.

За това е налице прекрасна възможност – Генералният секретар на ООН призовава страните да обсъдят Копенхагенското съглашение на специална среща в Ню Йорк на 22 септември, непосредственно пред Генералната асамблея. Седмица по-рано ще се съберат министрите на финансите на 20-те водещи страни в света. Следващият кръг на преговорите ще бъде в Банкок от 28 септември до 9 октомври.

Be Sociable, Share!

Leave reply

*
Back to Top