Дихателна гимнастика


Човек може да преживее седмици без храна и няколко дни без вода, но без въздух животът е немислим дори само за няколко минути. Това показва, че дишането е една от най-важните биологични функции на организма. Почти всички дейности на организма са тясно свързани с дишането. Поради естеството на своята работа някои хора са принудени продължително да изпълняват производствената си дейност в седнало или наведено положение. Този начин на работа прави дишането повърхностно и непълно.

Последиците от това дишане са затлъстяване, хлътнали гърди, тесни рамене, задух, смущение в кръвообращението и др. Ако системно се упражнява пълното дишане, до голяма степен много хора биха се предпазили, а други биха се излекували от посочените заболявания и деформации на тялото.

Различават се три вида дишане: статично (дишане без движения), динамично (дишане при движение, съчетано с физкултурни упражнения) и специално дишане (прилагано при някои заболявания).

Всяка жена трябва да усвои поне пълното дишане, в което еднакво участие взема както гръдният кош, така и диафрагмата. Пълното дишане се изпълнява в легнало, седнало или стоящо положение, но за предпочитане е да се прави в стоеж.

Начин на изпълнение. Въздухът се поема през носа така, че долната част на гръдния кош да се разшири по всички посоки — хоризонтално и вертикално. Постепенно в акта на дишането взема участие целият гръден кош.

При това дишане всички мускули на корема, гърдите и диафрагмата вземат активно участие. Вдишването трябва да става през носа, а издишването — с полуотворена уста (фаза на вдишване, фаза на издишване).

Начин на дишане. Дишането се състои от вдишване и издишване. Вдишването е по-леко за заучаване, но майсторството се състои в това да се усвои издишването. Ако белите дробове не са изпразнени добре от поетия въздух, те не ще могат да се напълнят с пресен въздух.

За да се постигне хармония между едно пълно вдишване и едно пълно издишване, е необходимо поне 3—4 пъти в седмицата да се изпълняват статични дихателни упражнения. С тях обаче не бива да се прекалява, защото неподготвените могат да получат хипервентилация (виене на свят). Дишането трябва да се изпълнява ритмично, равномерно, непринудено, без мускулно напрежение.

Be Sociable, Share!

Leave reply

*
Back to Top