Съвети за правилна стойка на тялото


За придобиване на навик за правилно държане на тялото решаващо значение имат физическите упражнения при домашни условия, а също така плуването, гребането, туризмът и спортуването на открито. Навикът да се държи правилно тялото е от голямо значение не само sa хубавата стойка, но преди всичко за здравето и работоспособността на всяка жена независимо от професията, която тя упражнява.

Полезно и необходимо е ежедневно хората, работещи в наведено положение, в продължение на 10-20 минути да прекарват легнали по гръб върху твърда основа — маса, дъска, пейка, бюро и пр. Главата и ръцете трябва да са извън основата. Това упражнение може да се изпълнява по няколко пъти на ден както в работна, така и в домашна обстановка с времетраене 1-2 минути.

За да се запази или придобие хубава стойка, както и лека, пластична и изящна походка, необходимо е да се изгради навик за правилно ходене, стоене, седене с добре изправено тяло. Често хората работещи на бюро и особено учащите се дори при възможност да държат добре тялото си, се прегърбват, отпускат раменете, притискат гърдите и по този начин все повече затвърдяват навика за лоша стойка.

Не бива да се ходи с прегърбено тяло, отпуснати рамене и поглед към земята. Колкото и голяма да е умората, тялото не бива да се отпуска. Походката и стъпката трябва да бъдат леки, плавни, защото колкото по отпуснато се ходи, толкова по-неестетична и тежка става походката.

Be Sociable, Share!

Leave reply

*
Back to Top