Упражнения за хубаво и стройно тяло


1.Изходно положение — основен стоеж. Ръцете се повдигат отпред горе над главата със сплетени пръсти, а тялото се повдига на пръсти. Коремът е прибран, гърдите — издадена напред. При повдигане на тялото се вдишва, а при стъпване се издишва. Упражнението се повтаря 2—6 пъти. То засилва гръдната мускулатура и придава стройност на тялото.

2.Изходно положение — основен стоеж; ръцете са отстрани до бедрата. Ръцете се повдигат и дланите се поставят зад врата, като тези движения се съчетават с последователно изнасяне на левия и десния крак, добре опънат назад. При повдигане на ръцете и изнасяне на крака назад се вдишва, а при връщането им в изходното положение се издишва. Упражнението се повтаря 2—6 пъти. То подобрява еластичността на цялат гръдна и коремна мускулатура.

3. Изходно положение — седнало на предната част на стола; гърбът е опрян на облегалката в областта на лактите. Ръцете се повдигат отпред, горе, назад и тялото се навежда назад така, че облегалката на стола да притисне лактите. Главата се изтегля също назад. При повдигането на ръцете се вдишва, а при връщането им се издишва. Упражнението се повтаря 3—6 пъти. То има изправителен характер.

4.Застава се до стена (или друга опора) на разстояние 40—50 см. Ръцете се поставят е длани на стената на височината на раменете. Тялото е опънато. Ръцете се свиват в лактите с цел гръдният кош и брадата да докоснат стената. При сгъванетв на ръцете се вдишва, а при отдалечаването им се издишва. Упражнението се повтаря 2—4 пъти. То е засилва предимно на гръдната мускулатура.

5.Изходно положение — основен стоеж. Левият крак се повдига и се хваща в глезена с лявата ръка, като се опъва колкото е възможно по-назад и нагоре. В същото време дясната ръка се повдига горе високо напред и се вдишва. При връщането им в изходното положение се издишва. Упражнението се повтаря 2—6 пъти с левия и десния крак. То подобрява мускулатурата на гърдите, корема н бедрата.

6.Изходно положение — колянна опора. Застава се на колене и ръце. Дясната ръка се повдига напред горе, а левият крак — назад горе, добре опънат. При повдигането им се вдишва, а при снемането им се издишва. Упражнението се повтаря 2—4 пъти с лявата и дясната ръка. То засилва както гръбната и гръдната мускулаура , така и тази на ръцете и краката.

7.Изходно положение — както при 6. Ръцете се сгъват в лактите с цел брадата да докосне пода, като движението се съчетава с последователно изнасяне на левия и десния крак нагоре високо назад. При сгъването на ръцете се вдишва, а при връщането им в изходното положение се издишва. Това е едно от най-хубавите упражнения за хармонично развитие на гръдния кош. Повтаря се 2—5 пъти.

8.Изходно положение — колянка. Тялото се извива назад и с ръце се хващат петите. Гръдният кош е силно издаден напред. Дишането е свободно. Упражнението се повтаря 2—4 пъти. То има изправителен характер.

9.Изходно положение — основен стоеж. Тялото се повдига на пръсти и с ръце се разтяга ластик пред гърдите. Ако не разполагате с ластик, упражнението може да се изпълни с две тежести от 1—2 кг, книга, пясъчна торбичка и др. При разпъването на ръцете се вдишва, а при връщането им в изходното положение се издишва. Упражнението се повтаря 2—4 пъти. То засилва предимно мускулите на гърдите и ръцете .

10. Изходно положение — основен стоеж; ръцете са със сплетени
пръсти зад гърба. Ръцете се отделят назад, а левият крак се повдига свит в коляното, с пръсти, сочещи надолу. Коремът е прибран, гърдите са издадени напред, погледът е насочен горе. При повдигането на крака се вдишва, а при снемането му се издишва. Упражнението има коригиращ характер. Повтаря се 2 -5 пъти с левия и десния крак .

11. Изходно положение — основен стоеж. Ръцете се повдигат отпред горе над главата с длани, сочещи напред. Тялото е добре изпънато, коремът е прибран, гърдите са леко издадени напред. При повдигане на ръцете се вдишва, а при снемането им се издишва. Упражнението се повтаря 3—6 пъти.

12. Изходно положение — основен стоеж. Повдигане на тялото на пръсти н отвеждане на ръцете със свити лакти назад, докато се докоснат зад гърба. Дишането е свободно. Упражнението има изправителен характер. То се повтаря 3—8 пъти.

Be Sociable, Share!

Leave reply

*
Back to Top