Archive: November, 2009

Кухнята в жилището

В цялостнота композиция на жилището кухнята принадлежи кам група „ден”, т.е. към помещенията за пребиваване. В зависимост от нейния характер и връзката и с останалите помещения в жилището тя има няколко разновидности, а именно: Работна кухня. Такава кухня служи само за готвене. В нея не се предвижда място за хранене. Функционално тя е свързана както с предверието, така и с дневната стая. Read more

Никнене на зъбите

Първото зъбче, което прорязва нежната лигавица в устата на бебето, е долният ляв резец. Това става между 6-ия и 8-ия месец след раждането. След това в последователен ред до 8-12 месечна възраст поникват и останалите резци. Между 12-ия и 16-ия месец поникват малките кътници, които са четири на брой – по едни от всяка страна, горе и долу. Read more

История на стоматологичната помощ

Развитието на стоматологичната помощ съвпада с развитието на общата медицина. В древните египетски папируси, както и в клиновидната писменост на Асирия и Вавилон се дават общомедицински наставления и се говори за болестите на устата и лечението им. В древен Китай, са лекували зъбите посредством акопунктура – убождане с игли в различни части на тялото, в зависимост от мястото на заболелия зъб. Read more

Организация и управление на ловното стопанство

Оптимизацията на организацията и управлението на ловното стопанство практически стартира с влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Създадени са и функционират 39 държавни дивечовъдни станции, като две от тях “Искър” и “Воден ­ Ири-Хисар” се стопанисват от Министерския съвет. Регламентирани са няколко основни групи обществени отношения. Read more

Играта – начин на възпитание…

…за емоционалното израстване и съзряване на човек
Когато излезем от майчината утроба поемаме първата си глътка въздух. Първо съприкосновение с външния свят, който ни посреща. Дружелюбен или не, това разбираме и/или тълкуваме по-нататък. Новороденото е крехко и изключително уязвимо. Живее с инстинктите за храна, топлина и сън. Най-важният му контакт е с мама. Тя е храната, топлината и сигурността в несигурния външен свят. Read more

Грижи за зъбите и устната кухина

Зъбите са неделима част от храносмилателната система. Имайки различна форма, вид и големина, те имат и различно предназначение – да хващат, да раздробяват и да сдъвкват храната. Освен за храненето зъбите имат имат и голямо значение за говора и членоразделната реч, за правилното дишане, за красотата на лицето и усмивката. Read more

Състояние на дивечовите запаси

Благороден Елен. По таксационни данни, чиято достоверност, за съжаление, и през този сезон продължава да е спорна, общият брой е 15 030, от които в държавните ловностопански райони (ДЛР) ­ 9 914, а в ловностопанските райони на дружините ­ 5116 броя. В сравнение с миналата година има увеличение на запаса с 5 %. Сравнявайки числеността на благородния елен през 1991 г. и през 2004 г., констатираме намаляване на запаса с 11 446 броя. Read more

Ловно стопанство в България

Дивечът е съществен елемент от природната среда. Той е жива украса на ландшафта, важен фактор за поддържане на биологичното равновесие, източник на стопански блага и обект на ловен спорт. Данните от таксацията на дивеча от последните 10 години обаче категорично потвърждават спада на запасите от основните видове дивеч. Бракониерството продължава да бъде основен бич. Read more

Back to Top