Голямото предизвикателство


Когато осмислим добре техническото развитие на епохата, в която живеем, изненадваме се от това, колко дълъг път е изминал човекът и каква голяма полза извлича от опознаването на закономерностите на природата. И въпреки това все още не можем да кажем, че сме успели да решим всички проблеми на цивилизацията. Това е валидно преди всичко за движението на МПС по пътищата.

Пътнотранспортните произшествия, както и ежедневно извършваните неизброими нарушения при движението на МПС ни навеждат на мисълта, че в тази област на живота все още не сме успели да се приспособим напълно.

Причините са много, но може би две от тях са особено важни. Склонни сме да рискуваме прекалено много — за съжаление и в транспорта — а нашият усет за движение и шофьорският ни самоконтрол все още не са на висота.

Липсва ни култура на движението. Наистина моторизираният човек е успял да умножи многократно възможностите си за придвижване. Същевременно обаче неговата физическа и духовна структура остават непроменени.

Дейността на сетивните му органи, нервната система и мисленето му остават също непроменени. Затова обикновено казват, че водачът на превозно средство наподобява такова живо същество, чието бягане съперничи с бързината на антилопата, а усетливостта му — с мудността на костенурката.

Неговата личност е дълбоко преустроена. Автомобилизмът се е превърнал в негова форма на живот. В автомобила той се чувства свръхчовек.
Тези водачи обаче, които не владеят своето превозно средство и му се подчиняват, са в действителност истински „биороботи”.

При тях марката на автомобила определя скоростта на движението и стила на маневрите им. Много шофьори познават по-добре двигателя на колата си, отколкото своя организъм, неговите възможности и реакции.

А сигурното управление може да бъде гарантирано единствено чрез правилното съчетаване на самоконтрола с шофьорското умение. Опознавайки добре себе си и самокронтролирайки се, водачът на МПС се реализира като личност, уважаваща правилата и морала в движението.

Be Sociable, Share!

Leave reply

*
Back to Top