Усет за движение


Това, което наричаме усет за движение, не е нищо друго освен система от качества и навици, придобити на основата на конкретни познания за движението и на многогодишен шофьорски опит. В действителност усетът не е резултат на съзнателни мисловни процеси, а е преди всичко автоматично използване на емоционално преживени поведения и действия. Той е „седмото чувство” на шофьора.

Благодарение на усета си в критични положения водачът е в състояние да взема решения почти със светкавична бързина. Чувствата, вълненията и страховете се намесват решително, когато човек осмисля протичащите около него събития.

А при стресово състояние те поемат главната роля. Една от най-важните задачи на шофьора е правилно да преценява своите емоционални състояния и силата на чувствата си. В никакъв случай не трябва да си мислим, че това е детска игра.

Това качество се придобива единствено чрез продължителна практика. Ако успеем да го сторим, ще сложим край на емоционалните избухвания, на изпадането в паника, на нарушенията на правилата за движение и на злополуките.

Стресът е наш спътник в живота. Въпросът е не как да го избягваме, а как да реагираме, колкото е възможно по-съвършено да се приспособим към стресовото състояние. От успеха ни в това отношение до голяма степен зависят здравето и щастието ни.

Но има и друг вид приспособяване — към нашите вътрешни стресове и напрежения. Човекът е способен да възприема и да разбира закономерностите на външния и вътрешния си свят и с проявлението на достатъчно волеви усилия може да постъпва в съответствие с повелите на разума.

Не можем да избегнем стресовите въздействия в живота, но сме в състояние да намалим до максимум техните вредни влияния.

Be Sociable, Share!

One comment

  1. MagelBan Fere
    19.12.2009 at 21:12

    Почти винаги усещам, как колежката обърква предавките, усещам душата на колата дори от навигаторското място, въпреки че не съм шофьор – при “страшната ми диагноза”, единствено преекспонирана, за да ползвам правата си в рамките на Здравното осигуряване няма как и да стана… Имах възможност като ученичка, а и много обичах часовете оп “Устройство на автомобила”, но всичко замина по пътя си…

Leave reply

*
Back to Top