Заслепяване при управление на превозно средство


Доста често се случва при нощно движение водачът да бъде заслепен от светлините на идващото срещу него превозно средство. Явлението е подобно на това, когато при прожектиране на филм в тъмна стая внезапно запалим електричеството в стаята. Всеки знае, че нашите очи се приспособяват (адаптират се) непрекъснато към средни по сила колебания на светлината.

Ако силата на светлината нарасне внезапно, очите ни не са в състояние да се приспособят към нея. Това се случва и тогава, когато фаровете на идващия насреща автомобил изсипят внезапно в очите на водача такъв сноп от светлинни лъчи, срещу който рефлексът на зениците е безпомощен.

При нормални условия за настъпването на максималната защитна реакция на зениците са необходими 4 секунди. Но преди зеницата да се е стеснила достатъчно, тя е пропуснала вече повече светлина, отколкото трябва.

Вследствие на това усетът на рецепторите за светлина и цвят силно намалява, чувствителността на ретината към светлината и нейната способност за различаване на предметите отслабват.

В резултат на всичко това водачът на моторното превозно средство почти ослепява. За възстановяване на светлочувствителните клетки е необходимо известно време, през което водачът не може да различава добре предметите.

Освен това по нервен път чрез централната нервна система раздразнението на очите влияе и върху мускулните рефлекси, като предизвиква смущения във фините движения на водача.

Той започва да управлява колата неуверено, движенията му стават груби, а това негово състояние вече крие сериозна опасност от злополука. Как трябва да реагираме на заслепяването?

Някои лекари препоръчват в такъв момент да затворим лявото си око, като по този начин ще запазим от заслепяване поне него, и да ускорим процеса на приспособяване на зрението си.

Ако това не помогне, от момента на появяването на източника на заслепяването трябва на всяка цена да фиксираме погледа си в собствената пътна лента, без да поглеждаме насрещната лента за движение и наближаващото превозно средство.

Be Sociable, Share!

Leave reply

*
Back to Top