Тренировка за мозъка


Всеки от нас има нещо като малка централа в главата си, която постоянно преработва каква ли не информация, за да я превърне в мисли, усещания, емоции, чувства или в спомени. Дейността и обаче не се изчерпва с това. Тя ръководи центъра на мускулната ни акивност, на съня, глада и жаждата. Мозъкът участва и в дишането. Той дешифрира сигнали, които идват от други органи на тялото или извън него.

Например когато се изгорим, мозъкът ни заповядва да си отдръпнем ръката, като събужда в нас усещането за болка. Обикновено използваме само 3 % от капацитета на мозъка. Той е разделен на две части: ляво и дясно полукълбо. Тези две половини привидно еднакви, се свързват помежду си чрез мрежа от нервни влакна.

Полукълбата не изпълняват една и съща дейност, те имат различни функции. Едното може да започне дадена задача, която другото да довърши. Всяко полукълбо е свързано с една от двете половини на тялото ни. Дясното направлява лявата, а лявото ръководи дясната.

Когато вдигнем левия си крак, дясното полукълбо ни дава командата да го сторим. Ако пък някой докосне дясната ни ръка, ще усетим това благодарение на лявото полукълбо.

Дясно полукълбо. Всичко свързано с несъзнателното, се намира в дясното полукълбо, което е по-мистериозното от двете. Учените и до днес не го познават съвсем добре. В дясното полукълбо се раждат мислите и идеите. Ето защо то е в усновата на мистичните и религиозни преживявания.

Чрез дясното полукълбо ние се обогатяваме и извисяваме духовно. Когато интуицията ни осени, дясното полукълбо се задейства. Тук се коренят и творческите ни инпулси – когато въображението ни галопира заслугата е на дясното полукълбо.

Тази половина на мозъка оценява музиката, красотата, изкуствата. Точно в нея се зараждат емоциите и мечтите. И накрая това е тази част от нас, която синтезира информацията, получена от мозъка, за да даде живот на нови концепции.

Лявото полукълбо. В ежедневието ние използваме повече лявото полукълбо, в което е концентрирана необходимата ни информация от практично естество. Неговите основни функции са: да превръща мислите ни в реалност и да ни позволява да общуваме с външния свят.

Лявото полукълбо обича реда и логиката, то действа методично и не се оставя да бъде подведено. Благодарение на него от време на време осъзнаваме, че времето препуска и пак благодарение на него успяваме да ситуираме настоящето спрямо миналото и бъдещето.

В лявото полукълбо е разположен и говорният център. Когато учим нов език, ние го активираме. Този център ни позволява да четем и да пишем. Умението си да броим и смятаме също дължим на лявото полукълбо, което определя математическите ни заложби.

При мнозинството от хората лявото полукълбо доминира и е по-често използваното. Ето защо повечето хора пишат и боравят по-лесно с дясната ръка. Но за да има равновесие в мозъка ни и за да се научим да реагираме адекватно на всяка ситуация, трябва да тренираме едновременно и двете си полукълба.

За да тренираме дясното си полукълбо трябва да попречим на лявото да вземе превес. А то е по-активното и жадно за конкретни действия. Най-доброто средство да успеем е да се отдадем на почивка.

Спокойната обстановка в къщи или сред природата благоприятства творческия процес и полета на въображението. Подходяща тренировка за лявото полукълбо е решаването на кръстословици, ребуси, задачи, логическите игри.

Be Sociable, Share!

Leave reply

*
Back to Top