Шумът – враг номер едно за човека


Шумът ни преследва навсякъде и по всяко време. Това е особено характерно за по-големите градове. Не само силният шум, но и слабият могат да предизвикат тежки заболявания на нервната и сърдечно-съдовата система, слуха и на много други органи. Шумът е комплекс от сложни звуци с различна честота и интензитет, неблагоприятно въздействащи върху човешкия организъм.

Най-опасни са високочестотните и импулсивните шумове. Приема се, че шумът над 85 децибела действа вредно. Този критерий е нереален, тъй като е установено вредно действие на шума още при 50 дб., а даже и при 20 дб.

Особено силен и вреден е шумът в машиностроенето, корабостроенето, мините, текстилната промишленост и транспорта – до 100 – 150 дб. Уличният шум е от 70 до 120 дб.

Силният шум надвишаващ 20-50 дб., причинява умора, намалява вниманието и понижава работоспособността. Това често води до травми, аварии и катастрофи.

Шумът в жилищата от различни музикални уредби и апарати, проникващи от съседни апартаменти е около 50-60 дб., понякога до 100 дб.

Неговото дразнещо, неприятно и болестно въздействие е много голямо. Той не само разстройва почивката и творческата дейност на човека, но и го разболява от т.нар. „шумова болест”, наричана още – болест на съвременната цивилизация. Тя засяга всички органи и системи на организма.

Най-честите прояви са раздразнителност, разсеяност, бърза умора, понижено настроение, апатия, световъртеж и нарушено равновесие, намаление на слуха и шум в ушите, забавяне на всички реакции, отслабване на паметта, вниманието и интелекта, нарушен сън, сърцебиене и стягане в сърдечната област и др.
Най-често тези прояви са в края на работния ден или по време на работа.

Be Sociable, Share!

Leave reply

*
Back to Top