Профилактика на шумовата агресия


Срещу шумовата агресият трябва да се мобилизират инженери, техници, архитекти, акустици, лекари и др., да се проведат технически, административни, държавни и медицински мероприятия. Най-рационална би била борбата, ако тя е насочена към профилактиката, а не към обезщетение и лечение на пострадалите.

Шумните фабрики и заводи трябва да са извън градовете и да са заобиколени със зелени площи, машините да са звукоизолирани и капсулирани, да се използват машини с по-малко шум и по-малко хора, да има възможност за управление от разстояние и др.

На работещите в шумна обстановка да се дават почивки и предпазни средства, като антифони, шлемове и костюми. Жилищните и административните сгради също да са звуко- и шумоизолирани и да се спазват всички хигиенни норми за творческа работа, почивка и спане.

Лечението на увредените и заболелите от вредното въздействие на шума е много трудно и често безрезултатно, особено при засягане на нервната система, слуха, равновесието, сърцето, различните органи и ендокринната система.

Ако имате заболяване на ушите, като намален слух, хроничен отит, шум в ушите или главата и световъртеж и нарушено равновесие, не постъпвайте на работа свързана с шум, избягвайте дискотеки, силната музика, машини, самолети и други източници на силен шум, защото това води до пълно оглушаване.

При неврози, психози и всякакви тежки заболявания е противопоказен всякакъв шум, защото той води до тежки усложнения. При работа в среда със силен шум задължително се запушват ушите с антифони, шлемове, специални наметала и други предпазни средства.

На всеки час трябва да се правят почивки в тиха обстановка. При първите прояви на намаление на слуха и увреждане на нервната система и други усложнения, трябва да се напусне завинаги работата на шум. Няма лечение на намаления слух, защото унищожените клетки не могат да се възстановят с лекарства, затова е нужно навреме да се вземат предпазни средства

Be Sociable, Share!

Leave reply

*
Back to Top