Просветното министерство въвежда професия гувернантка


В списъка с досегашните занаяти МОМН е добавил и някои нови, за които гимназиите започват прием от следващата година. Към новата професия на бавачка е добавено описание, че тя се занимава с: „отглеждане на деца в домашни условия”.

В списъка влиза и занаятът на преводача от жестомимичен език, както и специализираното отглеждане и развъждане на расови кучета. През обучение в училище ще преминат и организаторите на сватби и погребения.

Фитнес инструкторите и помощник-треньорите ще трябва да овладеят два чужди езика по време на подготовката си в спортните училища. Това е записано в проекта за учебната им програма, която ще влезе в сила тази есен.

Първият език, който са учили по-дълго, ще се усвоява като „чужд език по специалността”. Също с два чужди езика ще завършват семинарията и свещениците, но все още не е уточнено кои ще бъдат те. За специалистите в туризма се въвеждат нови учебни програми – по екология и туристически ресурси. Като във втората те ще изучават игралните домове и казина.

Be Sociable, Share!

Leave reply

*
Back to Top