Archive: September, 2010

150 лева за първолак от социално слабо семейство

150 лева дава държавата на родители от социално слаби семейства, които ще изпращат тази година в училище първокласници. Право на тези пари имат фамилии, чиито месечни доходи през последната година не надхвърлят 350 лв. Подпомагането на бедните деца обаче може да стане и в натура. Read more

Back to Top