Денталното здраве на децата


Нелицеприятната статистика за денталното здраве на децата и подрастващите в България тревожи сериозно експертите, защото те знаят истинските й последици и измерения – медицински, икономически, социални. Крайно време е да се замислят и родителите. НЗОК покрива приличен пакет услуги до 18-годишна възраст, но от тях се възползват едва 20% от семействата. В същото време у нас се случва нещо абсурдно за европейска страна през XXI в. – всяка година се вадят хиляди постоянни зъби на деца.

Най-сетне има шанс чрез националната програма за профилактика, чиято пълноценна реализация позакъсня, нещата да тръгнат към промяна. Един от мащабните проекти по програмата е безплатното поставяне на силанти на децата от 6 до 8 години. Технологията носи наименованието си от английската дума seal – „запечатвам”, и е абсолютно безболезнена.

На практика става именно това – зъбите се „запечатват”, като по този начин се защитават от кариес. Всъщност идеята за силантите е на почти 100 години. В Германия за първи път са се поставяли подобни средства, цименти за предпазване от кариес, но масово методът започва да се практикува в САЩ през 1975 г.

Материалът е подобен донякъде на използвания за белите пломби, но силантите се поставят в дълбоките ямки на постоянните дъвкателни зъби и по така образувалата се гладка повърхност плаката не се задържа. А се знае, че точно обитаващите плаката микроорганизми разяждат емайла на зъбите.

Защо точно на тази възраст ще се прилага безплатната профилактика със силанти? „Най-ранно от постоянните зъби пробиват шестите и през следващите 2-3 години емайлът им все още съзрява. Точно в този период зъбите са изключително уязвими на агресивните условия в устата – плаката, температурните промени, киселинността, и най-често именно шестите зъби развиват кариес.

Затова сме ги заложили в Националната програма за профилактика на оралните заболявания”, обяснява д-р Николай Шарков, председател на Българския зъболекарски съюз. Силантите вече са закупени от Министерството на здравеопазването.

Те ще бъдат поставяни само от около 500-600 зъболекари в цялата страна, разпределени по региони, защото по този начин може лесно да се проследи и контролира финансираната от държавата програма. Тук е особено важна информираността и активността на семейството, защото поставянето на силантите е безплатно, но не е задължително.

Родителите, чиито деца са по-големи, също могат да се възползват от силантите, като цената не е непосилна – между 25 и 60 лв. според избрания зъболекар. Националната програма за профилактика предвижда и обучения под различна форма за родители и деца как правилно да се мият зъбите.

“Установих с анкета сред моите студенти, че някои чак в трети курс научават как да почистват зъбите си, а това трябва да го знаят още съвсем малките деца “, каза д-р Шарков.

Специалистите ще съсредоточат усилията си в още една много важна посока, за да бъде проблемът със зъбите на подрастващите обхванат комплексно – храненето. Прекаляването с тестени и сладкарски изделия, недостигът на пресни плодове и зеленчуци са пагубни за пробиващите постоянни зъби.

Много внимавайте с въглехидратите, съветва д-р Шарков. Вместо бисквита или вафла между основните хранения дайте на детето плод.

Акцент
Един от мащабните проекти по програмата е безплатното поставяне на силанти на децата от 6 до 8 години

Be Sociable, Share!

Leave reply

*
Back to Top