Archive: Хоби – лов и риболов

Охрана на дивеча

Общата ловна площ на страната е над 10.3 млн. ха. Министерството на земеделието и горите чрез Национално управление по горите осъществява непосредствената охрана върху 3.8 млн. ха горски фонд, или 96 % от общата площ на ГФ в Република България. За тази цел са назначени 2825 горски стражари, от които 2402 са на охранителни участъци със средна площ от 1580 ха. Read more

Организация и управление на ловното стопанство

Оптимизацията на организацията и управлението на ловното стопанство практически стартира с влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Създадени са и функционират 39 държавни дивечовъдни станции, като две от тях “Искър” и “Воден ­ Ири-Хисар” се стопанисват от Министерския съвет. Регламентирани са няколко основни групи обществени отношения. Read more

Състояние на дивечовите запаси

Благороден Елен. По таксационни данни, чиято достоверност, за съжаление, и през този сезон продължава да е спорна, общият брой е 15 030, от които в държавните ловностопански райони (ДЛР) ­ 9 914, а в ловностопанските райони на дружините ­ 5116 броя. В сравнение с миналата година има увеличение на запаса с 5 %. Сравнявайки числеността на благородния елен през 1991 г. и през 2004 г., констатираме намаляване на запаса с 11 446 броя. Read more

Ловно стопанство в България

Дивечът е съществен елемент от природната среда. Той е жива украса на ландшафта, важен фактор за поддържане на биологичното равновесие, източник на стопански блага и обект на ловен спорт. Данните от таксацията на дивеча от последните 10 години обаче категорично потвърждават спада на запасите от основните видове дивеч. Бракониерството продължава да бъде основен бич. Read more

Кои риби спят под земята?

По бреговете на езерото Чад в тропическа Африка живеят странни рибари. Те се отправят на риболов в разгара на сушата, когато голямото езеро намалява почти до една трета. Вместо въдици и мрежи те “мятат на рамо” мотики и лопати. Там, където преди водата е покривала брега, сега има оголено дъно и се срещат малки хълмчета, издигащи се в рядката тиня. Read more

Рибата не бива да седи дълго на “сухо”

Не оставяйте рибата излишно да се мята на сухо – това значително влошава вкусовите качества на нейното месо. Общоизсвестно е, че рибите, извадени на сухо, умират. Предполага се, че се задушават, защото не могат да приемат с хрилете си кислорода от въздуха. Но при аутопсия на риба, умряла по този начин, учените не могли да открият никакви признаци от задушаване и от недостиг на кислород. За сметка на това в тъканите на тялото напълно липсвали животинската скорбяла и глутаминът, които осигурявали запаса от енергия за организма. Read more

Общи сведения за сомовете

Искате много месо? Отивайте тогава за сом! Уловите ли сом, запасявате дома си с много месо, което може да запазите в хладилника дълго време. Сомът е най-едрата сладководна риба. Нощен хищник. Със своята прозорливост при намиране на храна той много бързо набира тегло. При обикновени условия се ловят екземпляри с тегло от четири до двадесет килограма, но са известни немалко случаи, когато е хващан сом с тегло няколко стотин килограма. Read more

Кога, с какво и как се лови сом

Сомът кълве най-активно две седмици след периода на размножаване. Като се вземат предвид кулинарните предпочитания на сома, то е ясно, че може да се лови с малки рибки, с червей, с жаби. Особено със зелени жаби – това е любимото лакомство на сома! А за това “как” се лови сом има два отговора: на поплавъчна въдица и спининг. И понеже сомът е дънна риба, то се използват и разнообразни дънни въдици. Read more

Back to Top